Arriba la tercera edició la Beca Odisseu. Obrim convocatòria.

La Beca Odisseu forma part del projecte dels Espais de Creació Eòlia i+D juntament amb el Teatre Eòlia i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut de Cultura de Barcelona. El seu objectiu principal és donar suport a les companyies emergents del país per a la creació, producció i exhibició dels seus nous espectacles. Així doncs la Beca Odisseu Eòlia i+D vol donar un espai d’assaig i experimentació on provar i desenvolupar els llenguatges teatrals propis d’aquestes companyies.

En aquesta edició 2020 es seleccionarà un projecte el qual rebrà:

  • Beca a la Producció: Dotació econòmica de 4000€.
  • Beca a l’Exhibició: Dotació econòmica de 1500€.
  • Cessió d’espai d’assaig durant 6 o 7 setmanes (segons necessitats) a mitja jornada, en els Espais de creació Eòlia i+D.
  • 2 setmanes de residència tècnica al teatre.
  • Presentació pública de l’espectacle de 2 o 3 passis amb el 70% de la taquilla neta i la possibilitat de fer temporada més endavant.

Per a més informació: https://teatreolia.cat/beca-odisseu-eolia-id/